Föreläsare under FoMM 2023

Manuell medicin och smärta – vad vet vi idag?

Eva Skillgate

Professor, adjungerad professor, docent, leg. Naprapat
¨En hälsoekonomisk utvärdering av naprapati – resultat från BJÖRN-studien¨

Eva Skillgate är professor i vårdvetenskap samt studierektor för forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola, adjungerad professor vid Naprapathögskolan, docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet och legitimerad naprapat. Eva har genomfört en rad stora vetenskaplig studier om funktionsnedsättande smärta i rygg och nacke, med eller utan psykisk ohälsa, samt idrottsmedicin. Forskningen görs i multiprofessionella och internationella samarbeten och fokuserar på riskfaktorer, prognostiska faktorer och behandling. Eva startade och driver sedan år 2009 forskargruppen Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) och har publicerat cirka 90 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Karin Jensen

Docent, senior forskare
¨Senaste nytt från hjärnforskningen om smärta och placebo¨

Karin Jensen är docent och ledare för en forskargrupp vid Karolinska institutet som studerar vad som händer i hjärnan under smärta. Målet är att förstå hur smärta regleras i nervsystemet och varför vissa utvecklar långvarig smärta. Hon är också en av världens ledande placeboforskare och nära knuten till Program in Placebo Studies vid Harvard Medical School i Boston (USA) och är sedan 2016 invald i styrelsen för internationell placeboforskning.

Karl Martin Stålaker

DC, MSc
¨Nociplastisk smärta – när själva smärtan är sjukdomen¨

Karl Martin Stålaker är kiropraktor med examen från Macquarie University 2006. Han har sedan dess arbetat kliniskt som kiropraktor i Norge, Spanien och England. Karl Martin är medlem i Norsk Kiropraktorföreing sedan 2006 och i BCA, British Chiropractic Association, sedan 2019. Han examinerades 2022 med en MSc i Neurovetenskap från AECC University College i Bournemouth. Där hade då använt 4 år till att fördjupa sig i sitt speciella intresseområde; kronisk och komplex smärta.

Mathias Brunberg

leg. Naprapat
”Analys och ledbehandling av ileum mot sacrum”

Mathias Brunberg är naprapaten från Trollhättan med kärleken till de manuella teknikerna. Mathias gick ut naprapathögskolan 2011 och driver idag hälsocentret Active i Trollhättan där man bedriver företagshälsovård, behandling och träning under ett och samma tak på 600 kvm. De senaste åren har han lagt mycket tid på att försöka skapa ett nätverk för naprapater där tanken är att både teoretiskt och praktiskt tillsammans öva och lära varandra det manuella hantverket med influenser både från det vetenskapliga och det beprövade. Nätverket kallas Naprapatnätverket och ledorden är mod, gemenskap och kunskapsutbytande.

Titti Lilje

leg. Naprapat, PHd
¨Behandlings- och kostnadseffekter av naprapati jämfört med ortopedi för
icke-kirurgiska patienter – en 8-årsuppföljning¨

Titti Lilje är leg. naprapat med en bakgrund inom idrottsskador, anställd på Kungliga Svenska Balettskolan och av Stockholmspolisens handboll. Hon disputerade 2015 i forskarämnet Health Technology. I samarbete med Svenska Naprapatförbundet har Titti varit med och utvecklat ett system för kvalitetssäkring för naprapatkåren och handlett många naprapatstudenter. Hon har varit anställd vid Blekinge Tekniska Högskola, Karolinska Institutet och Sophiahemmet och har deltagit i forskargruppen MUSIC sedan 2015. Fokus för hennes forskning är naprapati och hälsoekonomi i gränssnittet mot specialistsjukvården och vid två tillfällen har hennes forskningsstudier valts ut under Ortopediveckan som de mest intressanta. Nu delar hon sin tid mellan forskning om foglossningssmärta i samarbete med Lunds universitet, kliniskt arbete på ortopedklinik, undervisning på Naprapathögskolan och kurser för Svenska Naprapatförbundet. I samarbete med Institutet för hälsoekonomi har hon publicerat den allra första randomiserade kontrollerade studien och hälsoekonomiska utvärderingen av naprapati för patienter som remitterats till ortoped och presenterar nu en långtidsuppföljning av den.

Iben Axén

PHd, DC, senior forskare
¨Effekter av manipulation¨

Iben Axén utbildade sig till kiropraktor vid Anglo European College of Chiropractic, och har 28 års erfarenhet av kliniskt arbete bakom sig. Parallellt med klinik har hon bedrivit forskning, först på fritiden, genom att etablera ett Practice-Based Research Network. Hon tog sin PhD på Karolinska Institutet i 2011, var PostDoc på Syddansk Universitet, och blev docent i Muskuloskeltal Hälsa i 2016. Sedan 2018 har hon varit forskningsledare i en norsk forskningsstiftelse, ELIB (et liv i bevegelse). Iben är co-Editor-in chief på Chiropractic & Manual Therapies och ledamot I vetenskapliga kommitteen i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation. Ibens forskning har klinisk förankring, och hon använder fortfarande kollegor till insamling av data. Forskningsområdena är smärtförlopp, prediktorer för behandlingsframgång och förebyggande behandling.

Karina Hollekim

F.d extremsportutövare, överlevare och vinnare
¨Att komma tillbaka till livet¨

Vad utgör skillnaden mellan de som lyckas och de som misslyckas? Vad är det som gör att någon väljer att ge upp medan andra kommer tillbaka starkare när de möter motgång? Karina Hollekim var en av världens bästa extremsportutövare. 2006 vann hon sin största seger när hon besegrade döden och prognosen om ett liv i rullstol för att i stället komma tillbaka som en vinnare. Karina delar med sig av sin historia om ögonblick som kan förändra ens liv för alltid, om rå viljestyrka och om stark passion. Hon inspirerar oss till att bli målinriktade – hon själv är beviset på vikten av små förändringar som kan göra stor skillnad över tid. Genom att belysa våra val utmanar hon vår förändringsbenägenhet och talar om vikten av att utmana sin egen komfortzon för att nå sina mål. Hennes otroliga äventyr, hennes historia om smärta och återkomst och hennes okuvliga vilja skapar en mycket inspirerande föreläsning.

Katarina Woxnerud

Legitimerad naprapat examen 1991
”Rektusdiastasoperation kan ge förbättrad vardagsfunktion, som minskad ryggsmärta och nya riktlinjer om diastas efter ny kunskap om bukväggens normalanatomi.”

Katarina tog sin naprapatexamen 1991 och har ett specialintresse för kvinnors hälsa de senaste 20 åren. Hon är vidareutbildad internationellt och arbetar kliniskt med kollegor på Hela Kvinnans Klinik i Stockholm. Katarina har tagit fram MammaMageappen liksom utbildningar inom kvinnors hälsa. Hon har också publicerat 36 böcker och häften genom åren samt forskar sedan 2022 kring bukväggen tillsammans med en grupp läkare i KIs regi.

Nicole Oliver

DC, MChiro, BSc(Hons), PgDip(MSK Neuroscience)
¨Clinical application of pain neuroscience¨

Nicole graduated from the Anglo-European College of Chiropractic (AECC) in 2005 and began studying functional neurology in 2006. She gained the Diplomate of the American Chiropractic Neurology Board (DACNB) qualification four years later. Alongside clinical practice she lectures for Neuroseminars, teaching functional neurology to chiropractors, osteopaths, physiotherapists and other health care professionals in the UK and Europe. Nicole has presented at several conferences and conventions, including the 2014 & 2016 European Chiropractors Union (ECU) Conventions, the 2019 World Federation of Chiropractic (WFC) Congress, and at the annual or biannual conferences/ meetings of the Swiss, German, Norwegian, Belgian, Finnish, Swedish, Irish and Scottish national associations.

Missa inte FoMM 2023

20-22 april 2023 – Djurönäset Konferens & Hotell och Naprapathögskolan

Årets utställning

En förutsättning för att vi ska kunna arrangera FoMM är att vi har bra och intresserade samarbetspartners. Våra utställare möjliggör inte bara vår kongress utan har också med sig massor av bra produkter och tjänster som du som naprapat kan ha nytta av. Använd pauser och luncher väl och besök utställarna under torsdagen och fredagen– håll ögonen öppna – det finns många fina erbjudanden under kongressdagarna.

Precis som under vår förra kongress arrangerar vi på torsdagskvällen, den 20 april, ett utställarmingel där du har möjlighet att träffa utställarna och ta del av det de har att bjuda på under informella omständigheter. Några av dem kommer att hålla kortare föredrag där de visar sina produkter. Själva minglet är gratis och börjar 18.30 – det är bara att komma ut till Djurönäset så träffar du såväl utställare som kollegor. Om du vill kan du beställa en god middagswrap under minglet – det gör du i anmälningsformuläret.

Boka ditt boende på Djurönäset

I år arrangerar vi för första gången FoMM på vackra Djurönäset Konferens & Hotell. Du som bor kvar har i rumspriset tillgång till deras mycket fina SPA med bassänger såväl inne som ute. Vi har reserverade rum till bra priser fram till den 22 mars. Missa inte att boka ditt boende innan dess. Efter den 22 mars går det också att boka rum, men endast i mån av plats. Du bokar och betalar rum via knapparna för rumsbokning här på sidan. Priserna för rum är 1515 kr. för enkelrum per natt och för dubbelrum per person och natt 1315 kr. (båda exklusive moms). Klicka på ¨Boka¨ och välj ¨ Boka rum och paket¨. I rutan ¨Jag har en kod¨ skriver du in Naprapaterna.

Allmän information om FoMM

FoMM (Forum on Manual Medicine) är Nordens största kongress inom avancerad manuell medicin. Kongressen arrangeras av Svenska Naprapatförbundet varje år och lockar drygt 500 deltagare. Deltagarna är främst naprapater men även andra yrkesgrupper som kiropraktorer och fysioterapeuter deltar. FoMM har arrangerats sedan 2009 och haft olika teman av intresse för manuellmedicinare. Många mycket namnkunniga föreläsare har genom åren fördjupat deltagarnas kunskaper inom olika områden. Målsättningen för FoMM är att ha en hög vetenskaplig nivå med stark klinisk koppling. Kongressen hålls under en heldag med ett antal intressanta presentationer av framstående forskare inom för temat intressanta områden. En pre-congress hålls också under en eller flera dagar innan kongressdagen och under dessa dagar arrangeras ett antal aktuella workshops, också dessa med bäring på temat. Dagen efter FoMM arrangeras ett Naprapatkonvent där frågor som är intressanta för Sveriges Naprapater diskuteras. Även Svenska Naprapatförbundets årsmöte hålls under den dagen. Här nedan kan du läsa om tidigare kongresser!

Vi som arrangerar FoMM

Det är Svenska Naprapatförbundet som har grundat och arrangerar FoMM, Forum on Manual Medicine. Förbundet består av cirka 1500 medlemmar där de flesta är aktiva, legitimerade naprapater. Naprapater är experter på att undersöka, behandla och rehabilitera funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. De flesta naprapater är privata vårdgivare men det finns också naprapater som är anställda på företag, inom idrottsrörelsen eller inom den landstingsfinansierade vården. Vill du veta mer om naprapater eller naprapati klickar du bara på länken nedan.

Frågor om FoMM eller Svenska Naprapatförbundet ställer du till; amc@naprapater.se

Kontakt
amc@naprapater.se
073 354 17 65