Föreläsare under FoMM 2024

Anna Hanfot

Leg. Naprapat

Moderator

Anna Hanfot är legitimerad naprapat med examen från Naprapathögskolan 2006. Hon har sedan dess drivit egen klinik i Stockholm. Anna är särskilt intresserad av och har arbetat mycket med manuell medicin med inriktning på graviditetsrelaterad bäckensmärta. Hon har sedan 2016, tillsammans med kollegan Anna Sjögren, hållit uppskattade kurser i ¨Manuell medicin under och efter graviditet¨ för naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter i såväl Sverige som Norge, där hon även föreläst på den norska kongressen Nocomm. Anna är också västerländsk akupunktör och utbildar sig för närvarande inom Neurofeedback i syfte att bredda sin behandlingsarsenal mot smärtor, migrän och stress mm.

Eva Skillgate

Professor, Adjungerad professor, Docent, Leg. Naprapat

¨Results of sub-group analyses of data from the Manual Intervention Trial (MINT) – a randomized controlled trial¨

Eva Skillgate är professor i vårdvetenskap samt studierektor för forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola, adjungerad professor vid Naprapathögskolan, docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet och legitimerad naprapat. Eva har genomfört en rad stora vetenskaplig studier om funktionsnedsättande smärta i rygg och nacke, med eller utan psykisk ohälsa, samt idrottsmedicin. Forskningen görs i multiprofessionella och internationella samarbeten och fokuserar på riskfaktorer, prognostiska faktorer och behandling. Eva startade och driver sedan år 2009 forskargruppen Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) och har publicerat cirka 90 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Titti Lilje

PHd, Leg. Naprapat

¨Screening for the risk of developing pregnancy related pelvic girdle pain. A cohort study with predictive modelling¨

Titti Lilje är leg. naprapat med en bakgrund inom idrottsskador, anställd på Kungliga Svenska Balettskolan och av Stockholmspolisens handboll. Hon disputerade 2015 i forskarämnet Health Technology. I samarbete med Svenska Naprapatförbundet har Titti varit med och utvecklat ett system för kvalitetssäkring för naprapatkåren och handlett många naprapatstudenter. Hon har varit anställd vid Blekinge Tekniska Högskola, Karolinska Institutet och Sophiahemmet och har deltagit i forskargruppen MUSIC sedan 2015. Fokus för hennes forskning är naprapati och hälsoekonomi i gränssnittet mot specialistsjukvården och vid två tillfällen har hennes forskningsstudier valts ut under Ortopediveckan som de mest intressanta. Nu delar hon sin tid mellan forskning om foglossningssmärta i samarbete med Lunds universitet, kliniskt arbete på ortopedklinik, undervisning på Naprapathögskolan och kurser för Svenska Naprapatförbundet.

Stefan Bohlin

Doktorand, Mastersexamen, Leg. Naprapat

¨Concussion in youth sport – risk factors, prognosis and return to play. A PhD-project¨

Stefan Bohlin är legitimerad naprapat med examen från Naprapathögskolan 2005. Han har också en Mastersexamen från 2023, Masters of Naprapathy, från XAMK, South-Eastern Finland University of Applied Sciences. Stefan är för närvarande doktorand vid Sopiahemmet Högskola där han forskar om riskfaktorer, prognos och återgång till idrott för undomsidrottare som drabbats av hjärnskakning. Han har lång klinisk erfarenhet bland annat inom idrottsmedicin. Stefan har också varit studierektor och lärare vid Naprapathögskolan och lärare på Jakobsbergs Folkhögskola.

Thomas van den Hof

Dr. of Chiropractic

Workshop: ¨Concussion, long-lasting symptoms and how Functional Neurology can help¨

Thomas Rembrandt van den Hof tog sin examen som kiropraktor vid AECC, Anglo European College of Chiropractic, 2005. Han flyttade till Nederländerna och startade sin Functional Neurology Clinic 2008. Han är sedan 2009 styrelseledamot i American Chiropractic Neurology Board (DACNB) och är certifierad inom flera neurologiska specialiteter som ¨Brain Injury and Rehabilitation (FABBIR)¨, ¨Vestibular rehabilitation (FABVR)¨, ¨ Childhood Developmental Disorders (FABCDD)¨ och ¨Neurochemistry and Nutrition¨ (FABNN).

Fredrik Johansson

Docent, Leg. Naprapat

”Från behandlingsbänken tillbaka till planen”

Fredrik Johansson är legitimerad naprapat och tog sin examen vid Naprapathögskolan 1997. Han disputerade 2017 vid Ghent University och är nu verksam docent och forskare vid Sophiahemmet Högskola. Fredriks forskningsområde är tennismedicin inom vilket han publicerat och presenterat ett flertal vetenskapliga artiklar. Han är också ¨Head of Athletic Performance Good to Great Tennis Academy och har över 25 års erfarenhet av ungdomsidrott, träning, tester och skador.

Nidal Awad

Leg. Naprapat

Workshop:¨Undersökning och behandling av halsryggraden på ett patientsäkert sätt¨

Nidal Awad är legitimerad naprapat och tog sin examen 1999 vid Naprapathögskolan. Nidal är sedan 2002 en mycket uppskattad lärare i naprapati vid skolan. Han har vid ett flertal tillfällen blivit utsedd till årets lärare. Vid sidan av arbetet som lärare har Nidal drivit klinisk verksamhet sedan 25 år tillbaka. Han har också under många år också varit anlitad som kursansvarig för vidareutbildningar för såväl naprapater som andra yrkesgrupper.

Nils Edelstam

Leg. läkare

”Funktionsmedicin och kost – verktyg för smärtpatienter”

Nils började sin yrkesbana som massör, styrketränings- och karateinstruktör. Hans intresse för hur kost, livsstil och sjukdom hänger ihop, fick honom att börja läkarutbildningen och han fick sin legitimation som läkare 1999.

Efter några år på Södersjukhuset och vårdcentraler, har han ägnat 20 år åt patienter med stressrelaterad ohälsa, utmattning och långvarig smärta. Han har lärt sig mycket av sitt arbete i team med KBT-psykologer, naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och personliga tränare.

Huvudinriktning har alltid varit livsstils- och beteendeförändring i första hand och mediciner i andra hand. Han ser funktionsmedicin som det naturliga sättet att behandla långvariga och komplexa tillstånd och öppnade därför 2019, tillsammans med andra, Funmeds klinik i Stockholm.

Therese Alshammar

¨Att hitta sin inre drivkraft¨

Therese började simma som 4-åring med sin mamma, tillika simmerska, Bibbi vid sin sida. Under skoltiden som var tuff med mobbning blev simningen den trygga punkt där hon kunde växa och bygga sitt självförtroende. Utmaningarna lärde henne att hitta den inre drivkraften och att kunna plocka fram den när den behövdes som mest.

Therese Alshammar har för sin fantastiska idrottskarriär med 72 internationella mästerskapsmedaljer belönats med många utmärkelser – till exempel Jerringpriset, Årets kvinnliga idrottare, Svenska Dagbladets guldmedalj, Victoriastipendiet och Konungens medalj. År 2016 slutade hon simma på elitnivå efter mer än 23 år som tävlingssimmare.

Therese inspirerar inte bara genom sina otroliga prestationer, utan också för att hon kan förmedla det arbete, den passion och den kärleken till idrotten som krävs för att bli bäst i världen.

Nathan Weiss

Doktorand, Fil.mag., Leg. Naprapat

¨Results from the cohort study Corona and Manual Professions (CAMP)¨

Nathan är doktorand vid Sophiahemmet Högskola och en del av forskargruppen Music (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) vid högskolan. Nathan är också legitimerad naprapat och föreläser inom folkhälsovetenskap vid Naprapathögskolan. Han handleder även C- och D-uppsatser vid Karolinska Institutet och Naprapathögskolan.

Ulrika Tranaeus

PhD, Fil.mag., Lektor, Leg. Naprapat

¨Results from the Karolinska football Injury Cohort (KIC)¨

Ulrika Tranæus är lektor i idrottspsykologi på GIH, Stockholm, legitimerad naprapat samt utbildad i kognitiv beteendeterapi, KBT. Ulrika är affilierad forskare vid Muskuloskeletal & Sports Injury Epidemiology Center, vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Sedan naprapatexamen 1987 har Ulrika arbetat med idrottsskador och sedan mitten på 1990-talet fokuserat alltmer på psykologiskt stöd för idrottare. Ulrika har en magisterexamen i psykologi med inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad och försvarade sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet 2014. Hennes forskningsområde är idrottsskadans psykologi framför allt i samband med överbelastningsskador samt idrottares friskfaktorer. Detta har lett till ett antal artiklar samt två bokkapitel. Ulrika har handlett många uppsatser på kandidat- magister- och masternivå.

Igor Dijkers

MSc., MChiro, DC, Chair European Academy of Chiropractic

Workshop: ¨Concussion, long-lasting symptoms and how Functional Neurology can help¨

Föreläsning: ¨The forgotten sixth sense and it’s role in Functional Neurology and neurorehabilitation¨

Igor Dijkers har en MSc i biologi från Wageningen University (1999) och tog sin examen som kiropraktor vid European College of Chiropractic 2005. Han har därefter fördjupat sig inom funktionell neurologi med särskild inriktning på rehabilitering av skallskador. Igor arbetar sedan 2005 kliniskt som kiropraktor i Nederländerna och har suttit som ordförande i den vetenskapliga kommittén för Netherlands Chiropractic Association. Dijkers har sedan 2008 presenterat vid ett stort antal vetenskapliga kongresser och har även publicerat ett flertal egna artiklar sedan 2011. Han är också ordförande i European Academy of Chiropractic och är sedan 2015 en uppskattad föreläsare inom framför allt funktionell neurologi.

Martin Asker

Medicine doktor, Lektor, Leg. Naprapat

”Från behandlingsbänken tillbaka till planen”

Martin Asker är legitimerad naprapat och tog sin examen vid Naprapathögskolan 2005. Martin disputerade 2019 vid Karolinska Institutet och är idag verksam forskare och lektor vid Sophiahemmet. Han är forskningsledare vid Handball Research Group och är forskningsmässigt specialiserad inom idrottsmedicin med särskild inriktning på riskfaktorer och skadeförebyggande av idrottsskador och har publicerat och presenterat ett flertal vetenskapliga artiklar inom det området. Martin är även kliniskt verksam som naprapat för ett flertal svenska handbollslag.

Jens Lundgren

Leg. Naprapat med specialisering inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt guidade injektioner

”Från behandlingsbänken tillbaka till planen”

Jens Lundgren är legitimerad naprapat och tog sin examen vid Naprapathögskolan 2011 och har sedan dess specialiserat sig inom ultraljudsdiagnostik (MSKUL) och guidade injektionsbehandlingar med hjälp av ultraljud. Han föreläser nationellt och internationellt inom MSKUL och stötvågsbehandling och har sedan drygt 10 år drivit kursverksamhet inom de områdena. Jens arbetar också som lärare inom bland annat elektroterapi och idrottsmedicin vid Naprapathögskolan. Han driver även klinisk verksamhet som naprapat med specialisering inom MSKUL.

Tog examen som naprapat vid Naprapathögskolan i Stockholm 2011 och har sedan 2010 specialiserat mig inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik (MSKUL). Därefter även vidareutbildning inom guidade injektionsbehandlingar med hjälp av ultraljud.

Peter Martin

Leg. läkare, Med.dr

”Funktionsmedicin och kost – verktyg för smärtpatienter”

Peter Martin är legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi. Han arbetade under 15 års tid med hjärnforskning i professor Arvid Carlssons forskargrupp och har därefter jobbat som läkare på vårdcentral och sjukhus.

År 2000 var han med och grundade Carlsson Research AB, ett forskningsbolag med 30 anställda som tog fram innovativa läkemedel mot hjärnsjukdomar. I åtta år satt han i företagsledningen, bland annat som Director of Pharmacology, Director of Preclinical Development (ansvarig för säkerhetsfarmakologi och toxikologi) och kvalitetsansvarig för dokumentation till Läkemedelsverket och samarbetspartners i USA och Japan.

Peter grundade Funmed-klinikerna år 2014 och har sedan dess arbetat heltid med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund.

Missa inte FoMM 2024

18 - 19 april på Scandic Infracity och Naprapathögskolan

Årets utställning

En förutsättning för att vi ska kunna arrangera FoMM är att vi har bra och intresserade samarbetspartners. Våra utställare möjliggör inte bara vår kongress utan har också med sig massor av bra produkter och tjänster som du som naprapat kan ha nytta av. Använd pauser och luncher väl och besök utställarna under torsdagen och fredagen– håll ögonen öppna – det finns många fina erbjudanden under kongressdagarna.

Precis som under förra årets kongress arrangerar vi på torsdagskvällen, den 18 april, ett utställarmingel där du har möjlighet att träffa utställarna och ta del av många bra erbjudanden. Några av dem kommer att hålla kortare föredrag där de visar sina produkter. Själva minglet är gratis och börjar 18.30 – det är bara att komma ut till Scandic Infracity så träffar du såväl utställare som kollegor. Du anmäler dig till utställarminglet via anmälningsknapparna och om du vill kan du också beställa en god middagswrap under minglet. 

Boka ditt boende på Scandic Infracity

I år kommer vi tillbaka till Scandic Infracity i Upplands Väsby mellan Stockholm och Arlanda. Mycket fin konferensanläggning, bra mat, boende till rimligt pris och riktigt bra kommunikationer oavsett var du kommer från. Du kan boka våra förbokade rum till bra pris till och med den 4 april. Därefter bokar du rum i mån av plats. Du bokar och betalar via knapparna här på sidan. Priserna för rummen är 1250 kr/natt för 1 pers eller 1450 kr/natt för 2 pers i ett Standard Twinrum. Bokningskoden BNAP180424 ska uppges vid bokningstillfället för att ta del av era reserverade rum och erhålla ert fasta pris.

Allmän information om FoMM

Fomm, Forum on Manual Medicine, är Nordens största kongress inom avancerad manuell medicin. Kongressen arrangeras årligen av Svenska Naprapatförbundet och lockar upp till 500 deltagare. Deltagarna är främst naprapater men även kiropraktorer och fysioterapeuter deltar. FoMM har arrangerats sedan 2009 och har haft olika teman av intresse för manuellterapeuter. Många auktoriteter inom olika områden har genom åren uppdaterat och fördjupat deltagarnas kunskaper inom många områden. Målsättningen för FoMM är att hålla en hög vetenskaplig nivå samtidigt som den kliniska kopplingen är tydlig. Kongressen hålls under en heldag och från och med 2024 med såväl teoretiska presentationer som kliniska förevisningar. En precongress med workshops med bäring på manuell medicin hålls dagen innan kongressen. Som avslutning på kongressdagen hålls Svenska Naprapatförbundets årsmöte och en inspirationsföreläsning. Här nedan kan du läsa om tidigare kongresser.

Vi som arrangerar FoMM

Det är Svenska Naprapatförbundet som har grundat och arrangerar FoMM, Forum on Manual Medicine. Förbundet består av cirka 1500 medlemmar där de flesta är aktiva, legitimerade naprapater. Naprapater är experter på att undersöka, behandla och rehabilitera funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. De flesta naprapater är privata vårdgivare men det finns också naprapater som är anställda på företag, inom idrottsrörelsen eller inom den landstingsfinansierade vården. Vill du veta mer om naprapater eller naprapati klickar du bara på länken nedan.

Frågor om FoMM eller Svenska Naprapatförbundet ställer du till; amc@naprapater.se

Kontakt
amc@naprapater.se
073 354 17 65